Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Bình Dương - Giám đốc chi nhánh

Work Location Binh Duong
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary 25,000,000 - 40,000,000 VND
Industry Sales / Business Development
Deadline to Apply 10/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Xây dựng chiến lược phát triển chi nhánh (ngắn hạn và trung hạn) trình Giám đốc Điều hành.
 2. Phụ trách sale, hỗ trợ nhân sự sale tại chi nhánh
 3. Phụ trách marketing offline, local ,  sale ngoài chi nhánh
 4. Chịu trách nhiệm tình hình nhân sự tại chi nhánh, đảm bảo quy trình vận hành của chi nhánh đúng quy định của Pháp luật và tập đoàn.
 5. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm cho chi nhánh gắn liền với mục tiêu chiến lược của Hệ thống, xác định chỉ tiêu hàng tháng/quý/năm cho các bộ phận tại Chi nhánh.
 6. Hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển nhân sự tại Chi nhánh.
 7. Tham gia lập kế hoạch kinh doanh và marketing nhằm thực hiện chỉ tiêu doanh thu theo mục tiêu của Công ty.
 8. Phân bổ mục tiêu và quản lý đánh giá hiệu quả/hiệu suất làm việc của CBNV tại chi nhánh.
 9. Phát triển Hệ thống khách hàng nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu Giám đốc Điều hành đặt ra.
 10. Chỉ đạo và phối hợp bộ phận liên quan trong việc triển khai các chương trình khuyến mại, quảng cáo, chăm sóc khách hàng tại chi nhánh.
 11. Triển khai, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm tại chi nhánh đảm bảo hiệu quả đạt mục tiêu kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
 12. Xây dựng các mối quan hệ và trực tiếp quản lý các mối quan hệ với các khách hàng và khách hàng VIP.
 13. Thu thập thông tin, phân tích tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh chung ngành.
 14. Nắm bắt xu hướng thị hiếu của Khách hàng & dự đoán các dịch vụ phát triển tại từng thời điểm, đề xuất mở rộng dịch vụ của Chi nhánh.
 15. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Điều hành.

 

Job Requirement

- Đại học hoặc tương đương trở lên

- Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính, y tế, ….

- Từ 03 năm trở lên kinh nghiệm vị trí tương đương

- Kiến thức Marketing, kinh doanh, …

 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.