Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Điều dưỡng trưởng

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary 20,000,000 - 25,000,000 VND
Industry Medical / Healthcare
Deadline to Apply 10/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các mục tiêu (hàng tháng, quí, năm) nhằm cung cấp các dịch vụ đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã ban hành mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng
  • Tiếp nhận chỉ tiêu hàng tháng Giám đốc chuyên môn Bệnh viện
  • Phân tích hiện trạng và phân bổ chỉ tiêu hợp lý cho nhân viên;
  • Lập kế hoạch, phân công công việc nhân viên và điều tiết khách hàng tại các khoa.
  • Lập kế hoạch đào tạo chuyên môn/kỹ năng nhân viên theo định kỳ và tái đào tạo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng;
  • Lên kế hoạch dự trù dụng cụ, trang thiết bị cho khoa phòng đảm bảo tính tiết kiệm và phục vụ tối đa cho nhu cầu dịch vụ;
  • Thiết lập và triển khai quy trình điều dưỡng theo tiêu chí chất lượng của Bộ y tế và phù hợp với dịch vụ tại tại Bệnh viện
  • Triển khai các chính sách, nội quy, quy định được ban hành đến nhân viên bộ phận;
  • Hướng dẫn công việc (on the job traning) cho nhân viên mới và tái đào tạo định kỳ theo quy định;
  • Báo cáo kịp thời và tích cực theo dõi chăm sóc điều dưỡng những trường hợp khách hàng “đặc biệt”;
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan như Bộ phận Tư vấn lễ tân, CSKH, Thu ngân để điều tiết, sắp xếp Khách hàng nhằm đạt hiệu suất cung cấp dịch vụ cao nhất;
  • Quản lý và kiểm tra công tác vệ sinh, vô khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong phòng mổ.
 2. Phân công, giao việc, kiểm soát, quản lý, báo cáo kết quả thực hiện công việc của nhân sự Khoa
  • Hàng ngày đi thăm người bệnh. Nhận các y lệnh về điều trị và chăm sóc của Trưởng Khoa để tổ chức thực hiện
  • Đánh giá năng lực, kết quả thực hiện công việc của nhân viên;
  • Hỗ trợ và giải quyết kịp thời cho nhân viên trong quá trình thực hiện công việc;
  • Đảm bảo hồ sơ bệnh án hoàn thành đúng theo quy định;
  • Đảm bảo đầy đủ các biểu mẫu trong công tác phục vụ khách hàng và có kế hoạch dự trù biểu mẫu theo quy định;
  • Quản lý vật tư, máy móc, dụng cụ phẫu thuật, cơ sở vật chất toàn khu vực phòng phẫu thuật theo đúng quy định;
  • Phân công lịch trực dụng cụ, lịch trực đêm và điều phối  y tá hỗ trợ các vị trí khác nếu có;
  • Báo cáo tháng/quý/năm theo đúng tiến độ mà Ban GĐ đề ra.
 3. Quản lý nhân sự Khoa (Tuyển dụng, huấn luyện, kèm cặp đào taọ nâng cao năng lực Nhân sự trong bộ phận…vv) đảm bảo gắn kết đội ngũ
  • Phối hợp tuyển dụng, đánh giá lựa chọn các nhân sự của khoa theo đúng tiêu chuẩn, qui trình quy định;
  • Đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật, giải quyết các chế độ quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên theo đúng qui trình, qui định, hướng dẫn của phòng nhân sự;
  • Trực tiếp huấn luyện, kèm cặp, đào tạo chuyên môn & kỹ năng mềm cho nhân viên mới và nhân viên chưa đạt trong bộ phận nhằm đáp ứng đủ năng lực chuyên môn để thực hiện công việc theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ;
  • Triển khai truyền thông hướng dẫn các thông tin như chế độ chính sách, qui định, qui trình, tiêu chuẩn, thông báo….của Ban GĐ Bệnh viện của Công ty đến từng Nhân viên biết, hiểu đúng để thực hiện;
  • Xử lý/phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhằm đạt mục tiêu chiến lược của Ban GĐ.
 4. Phối hợp giải quyết khiếu nại của Khách hàng
  • Tiếp nhận các thông tin phản hồi của khách về chất lượng phục vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp. Đồng thời giải quyết và xử lý kịp thời;
  • Giải đáp các thắc mắc của Khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn đem đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ;
  • Phối hợp các Khoa, phòng có liên quan nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng theo quy trình nhằm đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng và tuân thủ chính sách của Công ty.
 5. Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao trong Khoa.
  • Giám sát cấp phát vật tư trang thiết bị cho các nhân sự thuộc khoa thực hiện theo đúng qui trình, tiết kiệm;
  • Thống kê cấp phát định kỳ, phát ngay những sai sót và xử lý kịp thời;
  • Báo cáo kịp thời tình trạng của máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì/sửa chữa, bổ sung/thay thế kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị;
  • Dự trù dụng cụ đảm bảo thay thế kịp thời khi có sự cố;
  • Cập nhật theo dõi định mức tiêu hao nguyên vật liệu sử dụng.
 6. Phối hợp chuẩn hóa các quy trình hiện hành và xây dựng mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ/liệu trình
  • Phối hợp với các khoa/phòng chức năng chuẩn hóa, cập nhận, bổ sung các quy trình, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ/liệu trình của khoa.
  • Xây dựng kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn dịch vụ Công ty cung cấp cho khách hàng;
  • Nắm bắt xu hướng thị hiếu của Khách hàng và dự đoán các dịch vụ phát triển tại từng thời điểm, đề xuất mở rộng dịch vụ/liệu trình của Khoa.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng
 • Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng
 • Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp

≥ 2 năm làm việc ở vị trí quản lý Điều dưỡng; Có CCHN

 • Kỹ năng lập kế hoạch triển khai mục tiêu
 • Giao việc, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc
 • Xử lý xung đột, mâu thuẫn trong tổ chức, nhóm
 • Kỹ năng khuyến khích đông viên
 • Giao tiếp, đàm phán thuyết phục
 • Kỹ năng training, đào tạo Nhân sự và gắn kết đội ngũ

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.