Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám Đốc Sales & Marketing Thương Hiệu

Work Location Ha Noi
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary 45,000,000 - 55,000,000 VND
Industry Executive management, Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors
Deadline to Apply 13/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám Đốc / Giám đốc Marketing về công tác tổ chức, xây dựng, định hướng mục tiêu phát triển thương hiệu của Tập đoàn.
 • Tư vấn, hoạch định công tác quản trị nhân sự, điều hành hoạt động  của các bộ phận trong thương hiệu theo định hướng của Giám đốc Marketing.
 • Tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý công việc; triển khai thực hiện các chính sách, chiến lược nhân sự (bao gồm cả công tác quản lí,  đào tạo và tái đào tạo nhân sự trong khối).
 • - Xây dựng định hướng, lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện hoạt động Digital Marketing của thương hiệu.
 • - Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tuyến.
 • - Phân bổ chi phí, giám sát việc cài đặt quảng cáo, hiệu quả về lead performance của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google, Facebook, Zalo, Tiktok, Affiliate marketing, email mkt) cho toàn thương hiệu/ dịch vụ.
 • - Xây dựng kế hoạch SEO, triển khai & giám sát hiệu quả SEO của website (phân tích website, nghiên cứu thị trường, đối thủ, phân tích từ khoá, thứ hạng từ khoá, quản lý trị website….)
 • - Quản lý đội ngũ chuyên viên Digital Marketing, tuyển dụng và đào tạo kỹ năng cho phòng Digital Marketing. Duy trì mối quan hệ đối tác với các Digital Marketing agency.
 • - Quản lý chi phí Digital Lead generation cho các sản phẩm hiệu quả.- Phối hợp, vận hành các bộ phân khác: quản lý dịch vụ, media truyền thông, sales … để xây dựng và triển khai quản lý mục tiêu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh tế

-03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Kiến thức Marketing, kinh tế

- Kỹ năng quản lý , lãnh đạo

- Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông /Communication plan

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.