Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KẾ TOÁN TỔNG HỢP BỆNH VIỆN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary 9,000,000 - 12,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment, Medical / Healthcare
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1.      Kiểm soát báo cáo tiền doanh thu, chi phí, giá vốn, công nợ, công cụ, tài sản cố định;

2.      Lên báo cáo tài chính, hoạch toán lãi/lỗ hàng tháng và chịu trách nhiệm với số liệu đưa ra. Quản lý  tình hình thu chi hàng tháng, nguồn tiền ra - vào;

3.      Chịu trách nhiệm kiểm soát, thực hiện bảo đảm số liệu chính xác đối với tất cả các tài khoản phát sinh.

4.      Chốt số dư của từng tài khoản phát sinh trên phần mềm một cách chính xác và khớp với thực tế.

5.      Kiểm soát vật tư tiêu hao, làm việc với các trưởng chi nhánh, giải trình và có hướng giải quyết kịp thời.

6.      Dựa trên tập hợp chi phí lên báo cáo giá thành kế hoạch và giá thành thực tế  của từng dịch vụ. Theo dõi chi phí và tiêu hao vật tư. Lập và tính giá thành dịch vụ.

7.      Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phần chi tiết và tổng hợp.

8.      Báo cáo tình hình tài chính cho cấp quản lý và kế hoạch chuẩn bị, kiểm soát lợi nhuận, lỗ lãi, lưu đồ tiền tệ, bảng cân đối tài chính và cung cấp những giải thích về biến động tài chính giữa thực tế và ngân sách đã hoạch định.

9.      Chịu trách nhiệm báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

10.  Chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo đưa ra.

11.  Phối hợp kiểm soát thu chi cơ sở hàng tháng, lên sổ sách và đóng sổ cuối mỗi kỳ kế toán và mỗi năm tài chính.

12.  Thiết lập hệ thống lưu chứng từ khoa học, dễ xem xét, kiểm tra khi có sự kiểm tra, đối chiếu của Ban giám đốc.

13.  Tập hợp mọi chứng từ, hạch toán sổ để lên báo cáo theo yêu cầu quản lý và yêu cầu của Ban giám đốc.

14.   Đảm bảo các báo cáo tuần, tháng, quý, năm kịp thời, đúng thời hạn.

15.  Thực hiện các công việc khác của Trưởng phòng khi có yêu cầu.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

- làm việc tại : 16 NGUYỄN NHƯ ĐỔ, VĂN MIẾU, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương cho các Công ty với số lượng 100 nhân viên trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp lĩnh vực Spa/Thẩm mỹ/ Y tế, Khách sạn – Nhà hàng

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, bao quát tốt trong các lĩnh vực.

- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt; kỹ năng nhìn nhận vấn đề, đánh giá chính xác.

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.