Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 - 5 Years
Salary 10,000,000 - 13,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment, Medical / Healthcare
Deadline to Apply 27/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

KẾ TOÁN TÀI SẢN - NGÂN HÀNG

1. Thực hiện kiểm soát nhập/xuất tài sản cố định, số liệu ngân hàng của các Thương hiệu.

2. Đánh giá lại tài sản, lập báo cáo về tài sản cố định, phân tích tình hình trang thiết bị,… đề xuất thanh lý tài sản cố định, các vướng mắc liên quan đến TSCĐ (nếu có) gửi Kế toán trưởng

3. Quản lý, lập báo cáo số liệu ngân hàng theo nhiệm vụ được giao về tài khoản thanh toán ngân hàng.

4. Nhận sổ phụ, giấy báo Nợ, giấy báo Có, chứng từ tiền vay ngân hàng, nhập số liệu vào TK 112 (nếu có) theo phát sinh;

5. Đối chiếu sao kê tài khoản ngân hàng với số liệu báo cáo cơ sở gửi về Phòng kế toán.

6. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập trên phần mềm.

7. Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng/giảm TSCĐ theo tháng, quý, năm.

8. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

9. Đề xuất thanh lý TSCĐ khi TSCĐ hết khấu hao, hết giá trị sử dụng; Đưa ra ý kiến xử lý đối với những thất thoát TSCĐ gửi Kế toán trưởng xem xét.

10. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

11. Phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát kiểm kê TSCĐ định kỳ 6 tháng/1 lần

12. Nộp báo cáo TSCĐ, ngân hàng vào ngày 05 hàng tháng.

13. Hàng tháng, quý, năm in sổ sách kế toán TSCĐ và ngân hàng có đầy đủ chữ ký phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

- Nữ, từ 28 - 40 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng tài chính, kế toán trở lên

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tương đương

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Excel, phần mềm kế toán.

- Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao.

- Ưu tiên ứng viên làm cho các công ty y - dược

Quyền lợi

 • Thu nhập gồm lương cơ bản + pc ăn trưa + thưởng
 • Chỉ tiêu doanh số theo quy chế công ty
 • Chế độ phúc lợi đầy đủ, bao gồm: Du lịch định kỳ, thưởng tết, 12 ngày nghỉ phép
 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khen thưởng, ngày lễ Tết…( 8/3,2/9,20/10,30/4,1/5...)

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.