Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Kinh Doanh Tại Hải Phòng

Work Location Hai Phong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 2 Years
Salary 12,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Customer Service, Medical / Healthcare
Deadline to Apply 10/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch được giao về việc phát triển kinh doanh tại thị trường bằng cách khai thác, kết nối trực tiếp tới KH, tập KH, đối tác tiềm năng tại địa phương
- Hỗ trợ các GĐCN, hỗ trợ các phòng ban S&M trong xây dựng các chương trình chiến lược.
- Khảo sát, đề xuất xây dựng các chương trình offline chiến lược tại địa phương.
- Các công việc về hoạt động phát triển kinh doanh theo yêu cầu của Quản lý.
- Phối hợp cùng MKT xây dựng hình ảnh các hoạt động offline tại local thúc đẩy hình ảnh, sức khỏe thương hiệu tại địa phương.

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên Nam; Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc tương đương trở lên chuyên ngành.
- Ưu tiên ứng viên có it nhất 01 - 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Hỗ trợ kinh doanh - thương mại, phát triển thị trường tại các công ty làm dịch vụ, đặc biệt ưu tiên về dịch vụ chăm sóc sức khỏe – làm đẹp 
- Có kiến thức chuyên môn, kỹ năng sales, phát triển thị trường; kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.