Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TPHCM CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 - 5 Years
Salary 10,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Human Resources, Medical / Healthcare
Deadline to Apply 13/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Tư vấn cho Trưởng phòng / Giám đốc Khối về phương pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, thu hút tuyển dụng theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Khối và Ban TGĐ Tập đoàn.
 2. Xây dựng kế hoạch, danh mục tuyển dụng (Bao gồm cả danh mục theo yêu cầu và dự kiến cho nhu cầu tương lai).
 3. Thiết lập các kênh tuyển dụng, tổ chức, giám sát việc thực hiện về công tác tuyển dụng và công tác đào tạo.
 4. Xây dựng và phối hợp xây dựng quy trình, quy định, biểu mẫu hành chính liên quan đến công tác tuyển dụng và đánh giá nhân sự.
 5. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, trình duyệt yêu cầu tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ, liên lạc với ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, liên lạc với người tham khảo của ứng viên, và các công tác liên quan đến quy trình.
 6. Soạn thảo và triển khai đăng thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng đã được phê duyệt.
 7. Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên (chưa phỏng vấn, đã phỏng vấn nhưng không thành công, v..v...).
 8. Cập nhật quy trình tuyển dụng khi được yêu cầu.
 9. Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với các kênh tuyển dụng khác nhau.
 10. Các công việc khác do lãnh đạo trực tiếp giao.
 11. Làm việc tại 666 CMT8, P5, Quận Tân Bình, TPHCM, từ thứ 2 đến thứ 6 và 02 thứ Bảy mỗi tháng

Job Requirement

Trình độ

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc tương đương trở lên

Chuyên ngành

Quản trị nhân sự/ Kinh tế/ Ngoại thương/ Luật

Kinh nghiệm

- Có ít nhất 03 năm kinh ngiệm, tối thiểu 2 năm đảm nhiệm vị trí tương đương

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường y tế;

Kiến thức

Kiến thức chuyên môn,

Kỹ năng/Khả năng

- Kỹ năng khai thác hồ sơ, tìm kiếm Data ứng viên

- Kỹ năng đánh giá, phỏng vấn, đàm phán và thuyết phục

- Quản lý và chủ động trong các tình huống

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.