Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trade Marketing

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary 10,000,000 - 12,000,000 VND
Industry Arts / Creative Design, Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors
Deadline to Apply 16/12/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Lập kế hoạch cho hoạt động tiếp thị thương mại theo quý/năm của Tập đoàn.
 2. Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc  tiến  thương mại, các chương trình Activation cho các điểm bán và  trên toàn quốc.
 3. Khảo sát, lên kế hoạch, triển khai và quản lý quầy kệ/bảng  biển tại điểm bán, các chương trình trưng bày sản phẩm, vật phẩm tiếp thị tại điểm bán.
 4. Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Trade events: Hội nghị khách hàng, hội chợ/triển lãm, roadshow, demoshow, giới thiệu sản phẩm…
 5. Đề xuất, phát triển, quản lý POSM, vật dụng marketing tại điểm bán.
 6. Đề xuất các chương trình trưng bày nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu/sản phẩm tại điểm bán (hàng mẫu, vật phẩm tiếp thị, bảng biển…), triển khai và giám sát việc trưng bày.
 7. Kết hợp với Phòng Kinh doanh tìm kiếm cơ hội, đề xuất và tổ chức các chương trình marketing tại khu vực như tư vấn, hoạt náo, giới thịêu sản phẩm tại các điểm bán hàng, hội chợ/triển lãm, tài trợ các hoạt động bán hàng tại khu vực phụ trách.
 8. Quản lý, đào tạo các nhân viên PG, đề xuất các phương án làm việc hiệu quả cho đội ngũ PG chính thức và thời vụ.

Job Requirement

Cao đẳng / Đại học hoặc tương đương

Marketing, Thiết kế, Kinh Tế

01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Marketing, Event, Thiết kế, Tin học

Giao tiếp, trình bày, tổng hợp, báo cáo, sáng tạo.

People also viewed

Current Job

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.