Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Nhóm Kế Toán ( Thu Nhập 16-18 Triệu )

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary 16,000,000 - 18,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Kiểm soát chi phí, giá vốn, tài sản, hàng hóa, công nợ phải thu/phải trả của thương hiệu theo phân công

2. Báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng gửi Kế toán trưởng, Giám đốc Thương hiệu sau 07 ngày kết thúc quý.

3. Chốt số dư tài khoản phát sinh chính xác đúng quy định.

4. Tự chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo được đưa ra.

5. Kiểm soát vật tư, sản phẩm của Thương hiệu theo định mức đã quy định. Yêu cầu các cơ sở giải trình chênh lệch vật tư trong

tháng (nếu có).

6. Theo dõi chi phí sản xuất, tiêu hao nguyênvật liệu;

7. Phối hợp với kế toán kho, tài sản đôn đốc,tập hợp làm báo cáo tồn kho định kỳ, cuối tháng, chênh lệch kiểm kê của các kho

hàng hóa, vật tư, tài sản.

8. Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng của Thương hiệu; đề xuất và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi.

9. Lập bảng tiêu hao và tính giá thành dịch vụ.

10. Kiểm tra các nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu, CCDC, TSCĐ, thành phẩm.

11.Quản lí, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo công việc từ các kế toán thương hiệu

Job Requirement

- Nữ, từ 30 - 40 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng tài chính, kế toán trở lên

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp hoặc vị trí trưởng nhóm tương đương

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Excel, phần mềm kế toán.

- Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao.

- Ưu tiên ứng viên làm cho các công ty y - dược

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.