Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG NHÓM PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HỆ THỐNG

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 13/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

+ Phân tích hiện trạng nguồn dữ liệu từ hệ thống Data Warehouse và kết hợp thu thập yêu cầu thông tin từ các Thương hiệu/Khối liên quan để đề ra phương pháp triển khai khai thác dữ liệu phù hợp.
+ Thực hiện phát triển các mô hình phân tích định lượng bằng công cụ thông dụng hoặc ngôn ngữ lập trình phù hợp. 
+ Làm việc chặt chẽ với các Khối/ Thương hiệu/phòng ban liên quan để sử dụng data giúp nâng cao chất lượng làm việc, đạt mục tiêu đề ra của từng phòng ban.
+ Đưa ra các yêu cầu thiết kế cấu trúc dữ liệu để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu. 
+ Thiết kế luồng phân tích dữ liệu kết hợp các kỹ thuật cần thiết khác nhau để trả lời những câu hỏi của Ban TGĐ và các Khối/ Phòng ban trong Tập đoàn như Sales & Marketing, Phòng Dịch vụ, Khối TCKT, HCNS. 
+ Xây dựng và vận hành các dataset, datamart và các hệ thống database khác
+ Xây dựng báo cáo hiệu quả và đo lường hoạt động kinh doanh, báo cáo của các phòng ban liên quan
+ Xây dựng nền tảng và phân quyền dữ liệu trong khối bảo đảm tính bảo mật cao. 
+ Thực hiện các tài liệu hướng dẫn sử dụng báo cáo liên quan đến phạm vi công việc của mình.
+ Vận hành hệ thống báo cáo, Data Warehouse, phần mềm ODOO

- Làm việc tại VP chính: Số 212 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Job Requirement

- Tốt nghiệp chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế; Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và các ngành liên quan đến phân tích dữ liệu hệ thống.

- Tư duy tổng hợp, logic

- Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm về phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo

- Thành thạo PL/SQL

- Xây dựng báo cáo bằng các công cụ SQL (Tableau, SQL Server...)

- Biết sử dụng các công cụ Power BI, PowerPoint...

THÔNG TIN KHÁC:

• Bằng cấp: Đại học

• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

• Lương: Cạnh tranh

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.