Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BỆNH VIỆN (TRỢ LÝ KHỐI CHUYÊN MÔN CHO TGĐ)

Work Location Ha Noi
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Law / Legal Services, Executive management, Medical / Healthcare
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Description

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. TP Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Thẩm mỹ

- Tham mưu xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch hàng tháng về chuyên môn của Bệnh viện;

- Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác chuyên môn theo kế hoạch năm, kế hoạch hàng tháng đã xây dựng;

- Tham mưu thực hiện xây dựng các quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các quy trình, quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác quản lí chất lượng bệnh viện;

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn, bình hồ sơ bệnh án, bình đơn thuốc,.. trong bệnh viện;

- Tham mưu xây dựng lịch trực hàng tuần của bệnh viện. Thường xuyên kiểm tra công tác cấp cứu và thường trực của các khoa trong bệnh viện;

- Tổ chức công tác giao ban, hội chẩn, hội thảo toàn bệnh viện và tổ chức ghi chép biên bản để lưu trữ hồ sơ.

- Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng.

- Tổ chức chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, lưu trữ sổ sách, hồ sơ bệnh án của các khoa trong bệnh viện theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho các thành viên trong bệnh viện về công tác chuyên môn, các văn bản hướng dẫn về quy trình, quy chế chuyên môn của các cơ quan quản lí Nhà nước về công tác y tế.

1.2. Phụ trách KHTH Miền Bắc, Trợ lí khối Chuyên môn Tập đoàn

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các Thương hiệu trong Tập đoàn thực hiện kế hoạch về công tác chuyên môn đã xây dựng; nghiêm túc thực hiện các quy chế bệnh viện, quy trình, quy chế chuyên môn đã xây dựng;

- Tổ chức Tập huấn, hướng dẫn các Thương hiệu cập nhật, nắm bắt. triển khai các văn bản mới quy định về công tác chuyên môn, các quy trình, quy chế mới của ngành mới ban hành;

- Tham mưu tổ chức công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên môn tại các Thương hiệu trong Tập đoàn;

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn để tạo sự thống nhất trong toàn Tập đoàn;

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, sinh hoạt khoa học, sinh hoạt chuyên môn của Tập đoàn;

- Tổ chức giao ban khối Chuyên môn Tập đoàn định kì hàng tháng;

- Tổ chức họp Hội đồng chuyên môn của Tập đoàn để giải quyết vấn đề khi có các sự cố y khoa, sai sót chuyên môn vượt khá khả năng giải quyết của các Thương hiệu;

- Tham mưu để cử nhân sự hỗ trợ chuyên môn giữa các Thương hiệu trong Tập đoàn khi có yêu cầu phù hợp;

- Tham mưu tổ chức đào tạo, cập nhật, hướng dẫn về chuyên môn cho các Thương hiệu (Mời nhân sự của Tập đoàn hoặc nhân sự các đơn vị bên ngoài thực hiện đào tạo)

2. Quyền hạn

2.1. Quyền hạn vị trí TP KHTH BV 

- Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và tham dự giao ban với các khoa khi cần thiết hoặc được Ban LĐ Bệnh viện giao, uỷ quyền.

- Dự các buổi giao ban bệnh viện; các buổi hội chẩn, liên khoa và bệnh viện; các hội thảo khoa học. Ghi chép biên bản các buổi giao ban, hội chẩn.

- Phân công, bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với nhiệm vụ. công việc của phòng.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện. Đánh giá hoạt động chuyên môn của các khoa trong bệnh viện để trình Ban LĐ

- Nhận xét về tinh thần thái độ trách nhiệm, khả năng công tác của các thành viên trong phòng để trình giám đốc xem xét, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng và kỉ luật.

- Tham gia các hội đồng theo qui định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc bệnh viện.

2.2. Quyền hạn vị trí Phụ trách KHTH Miền Bắc, Trợ lí khối Chuyên môn Tập đoàn

- Chủ trì các cuộc họp khối Chuyên môn khi được Giám đốc khối Chuyên môn uỷ quyền;

- Chủ trì làm việc, kiểm tra, giám sát với các Thương hiệu khi được Giám đốc khối Chuyên môn phân công, uỷ quyền;

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn, việc tuân thủ các quy trình quy chế chuyên môn của các thương hiệu, báo cáo Ban Giám đốc khối Chuyên môn;

- Tham dự các buổi giao ban khối chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt khoa học, hội nghị nghiên cứu khoa học của Tập đoàn. Ghi chép, lưu trữ biên bản các cuộc họp.

- Phân công, bố trí công việc, nhiệm vụ cho thư kí khối Chuyên môn, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của các nhân sự.

Job Requirement

- Số năm kinh nghiệm: Từ 5 năm kinh nghiệm quản lý, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện. 

- Đã có kinh nghiệm chuyên sâu về thủ tục giấy tờ và làm việc với sở y tế.
- Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và xây dựng mối quan hệ tốt;
- Có khả năng xử lí vấn đề, giải quyết tình huống hiệu quả.
- Kỹ năng đào tạo nhân viên.
- Chịu được áp lực cao trong công việc

Quyền lợi

- Lương cạnh tranh.

-  Chế độ phúc lợi đầy đủ ở vị trí quản lý cấp cao.

- Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật...

- Tham quan du lịch hàng năm (trong /ngoài nước).

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

- Được tham gia tổ chức công đoàn.

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.