Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG BỘ PHẬN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Customer Service, Restaurant / Hotel, Executive management
Deadline to Apply 16/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI:
- Nghiên cứu, định hướng & dự báo về xu hướng và các giải pháp về trải nghiệm khách hàng trên thị trường để triển khai cho Tập đoàn
- Cùng với Ban lãnh đạo định hướng và xây dựng văn hóa phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm trong tập đoàn
- Quản trị chiến lược trải nghiệm khách hàng tại các thương hiệu
- Xây dựng lộ trình, kế hoạch phối hợp với các thương hiệu & các khối, phòng ban liên quan để triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Chủ trì việc thiết kế Trải nghiệm khách hàng có chủ đích, phối hợp triển khai & thúc đẩy các phòng ban liên quan triển khai hoạt động Trải nghiệm khách hàng tại mỗi điểm chạm.
- Chịu trách nhiệm thúc đẩy các trải nghiệm xuất sắc của khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu
- Tìm hiểu, lựa chọn và lên kế hoạch làm việc với các đối tác cung cấp các giải pháp công nghệ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng
- Trực tiếp tham gia và triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng
- Đưa ra các đề xuất cải tiến đổi mới giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng
- Phối hợp triển khai công tác khảo sát đánh giá trải nghiệm khách hàng tại các thương hiệu
II. QUẢN LÝ - GIÁM SÁT:
- Theo sát tiến độ và chất lượng các kế hoạch triển khai tại thương hiệu nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng
- Phối hợp với thương hiệu & Ban kiểm soát trong việc tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ, tổ chức triển khai giám sát & đánh giá việc thực hiện tại các thương hiệu.
- Phối hợp tổ chức coaching & đề xuất điều chỉnh các hoạt động của thương hiệu & sales & marketing
- Kiểm soát & phân tích các chỉ số nhằm năng cao trải nghiệm khách hàng
- Kiểm soát công tác thu thập & quản lý phản hồi của khách hàng

Job Requirement

- Khả năng phân tích, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề triệt để;
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Kỹ năng thuyết trình và đàm phán vượt trội.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan: Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Quản lý trải nghiệm khách hàng, Nghiệp vụ Ngân hàng – Tài chính chuyên sâu…;
- Từng có thành tích trong việc triển khai thành công ít nhất 02 dự án nâng cao chất lượng Trải nghiệm khách hàng ở doanh nghiệp hoặc Tập đoàn lớn;
- Ưu tiên ứng viên từng đảm nhiệm các vị trí tương đương tại Ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, ngành dịch vụ.

People also viewed

SCI GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.